Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Errori CHK-BSN-016

Errori CHK-BSN-016

2 Dhjetor

Shumica prej jush do keni vënë re që faturat e fiskalizuara kohët e fundit janë klasifikuar si fatura me gabime.

Pse ndodh kjo?

Duke qenë se pasi ju dergoni një faturë tek shërbimi i fiskalizimit, ajo kalon dhe në një kontroll tjetër gjatë natës i cili kryen kontrolle më të detajuara. Gjatë këtij kontrolli kontrollohet edhe nëse Tatim paguesi ka të drejta për të lëshuar fatura me para në dorë, fatura pa para në dorë. Është pikërisht ky kontroll që e klasifikon faturën me gabim CHK-BSN-016, dhe shpjegimi që ato japin kur hap faturen është:

Fatura për transaksione pa para në dorë lëshohet nga njësia e biznesit që nuk mund të lëshojë fatura për transaksione pa para në dorë ose fatura e lëshuar ka të përcaktuar si software SCP-në edhe pse nuk lëshohet nga SCP.

Sipas disa njoftimeve, ky nuk është problem serioz dhe fatura është e saktë pavarsisht se ka këtë gabim. Ju nuk keni nevojë që të anulloni faturën dhe të lëshoni një tjetër.

Cili është ndikimi?

Për momentin i vetmi ndikim është që kjo faturë nuk do ju shfaqet tek menuja Faturat > Faturat me Gabime në Self care.

Si mund të rregullohet?

Ky është një problem i cili është shkaktuar nga transferimi i të dhënave të biznesit nga QKB tek Sistemi i Fiskalizimit dhe duke qenë se mungojnë disa të dhëna, këto mund të përditësohen në selfcare duke ndjekur këto hapa:

  1. Shkoni ne Self-Care ne Fiskalizimi > Vendet e ushtrimit të veprimtarisë së biznesit ose klikoni këtu
  2. Klikoni njësinë e biznesit që doni të rregulloni (ato që janë me status Hapur) dhe do të shfaqen të gjithë detajet.
  3. Në të djathë në fund të monitorit keni një buton Modifiko. Klikojeni dhe do mund të ndryshoni fushën Pagesa pa para në dorë
  4. Tek kjo fushë zgjidhni opsionin Po dhe klikoni butonin Ruaj për të ruajtur ndryshimet

Këto ishin hapat për t'i dhënë të drejta njësisë tuaj të biznesit për të lëshuar fatura pa para në dorë për të eleminuar interpretimin e faturave si fatura me gabime.

Këtë mund ta përsërisni për të gjithë njësitë e bizesnesit që keni.

Faturat e rradhës do të jenë të sakta.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura