Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Fatura me Para në dorë

Fatura me Para në dorë

12 Shkurt

Çfarë është një Faturë me para në dorë ose Pagesa me para në dorë?

“Pagesa me para në dorë” është pagesë për mallrat ose shërbimet e kryera me kartëmonedha ose monedha, të cilat konsiderohen mjete pagese në përputhje me legjislacionin e fushës dhe, për qëllim të këtij ligji, përfshijnë edhe kartat e debitit, kreditit dhe çeqet.

Pagesat me para ne dore per transaksionet mes subjekteve. Personat e tatueshëm nuk lejohet të kryejnë midis tyre transaksione shitjeje dhe blerjeje me lekë në dorë, kur vlera e çdo transaksioni është më e madhe se 150,000 lekë. Kryerja me lekë në dorë dhe jo nëpërmjet kalimit nga llogaria likuiduese e blerësit ne llogarinë likuiduese të shitësit e transaksioneve të shitblerjes që e kalojnë vlerën 150,000 lekë,përbën shkelje si për shitësin ashtu dhe për blerësin dhe dënohet me një gjobë sa 10% e vlerës së çdo transaksioni të kryer me lekë në dorë. Fraksionizimi i transaksionit, eshte ndarja e nje shitjeje me vlere te madhe(mbi 150 000 leke) ne pjese me te vogla, per te shmangur pagesen nepermjet llogarise bankare. Nje ndarje e tille konsiderohet pagese me para ne dore dhe ju penalizon me 10% te vleres se transaksionit. Per shembull, ngarkesa 10 toneshe me hekur per ndertim, ndahet ne 10 fatura me vlere nga 100 000 leke sejcila, megjithese e gjithe ngarkesa dergohet te klienti njeheresh. Sejcila prej faturave paguhet me para ne dore, meqenese vlera e sejciles eshte me e vogel se kufiri i lejuar prej 150 000 lekesh. Ne kete rast, autoritetet tatimore do ta konsiderojne kete shitje me para ne dore ne shkelje te procedurave tatimore, dhe subjekti rrezikon penalitetin prej 10% te vleres, dmth 150 000 leke

Kufizimi i parashikuar në ligj jepet për transaksionet mbi vlerën 150,000 që kryhen me para në dorë ndërmjet dy personave të tatueshëm, fizikë ose juridik tregtarë. Mosrespektimi i tij konsiderohet shkelje dhe aplikohet dënimi i përcaktuar në përputhje me përcaktimet ligjore. Ky kufizim nuk aplikohet kur pagesa kryhet për një transaksion midis një personi tregtar dhe një individi, pavarësisht se vlera e transaksionit është mbi 150,000 lekë.

Në fature.al ju mund të lëshoni fatura me para në dorë shumë thjeshtë.

Pasi të keni plotësuar të dhenat e profilit te kompanise (Çertifikate elektronike, kodin e biznesit, kodin e operatorit, llogarine bankare) do ju duhet qe gjithashtu te rregjistroni dhe nje pajisje fiskale.

Per te rregjistruar pasjisjen fiskale, navigoni ne Konfigurime > Pajisje elektronike faturimi (Arka). Shtoni nje pajisje te re, informacioni i nevojshem qe ju mund te vendosni eshte:
- Emertimi i arkes
- Data nga e cila do jete aktive
- Data deri kur do jete aktive (mund te mos plotesohet dhe nuk ka afat)

Pasi te ruhet Arka, mund te shkoni tek Perdoruesit dhe mund tia caktoni perdoruesve.

Kujdes: Vetem keto perdorues qe kane te caktuar nje arke mund te leshojne fatura me para ne dore ose fatura cash ose pagesa me para ne dore.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura