Provoje falas për 14 ditë Rregjistrohu tani 👉

Duke Lexuar:
Platforma qendrore e faturave

Platforma qendrore e faturave

12 Shkurt

Platforma qendrore e faturave

Platforma qendrore e faturave është një platforme e veçantë, për nevoja të zbatimit të këtij ligji, në të cilin, çdo tatimpagues që lëshon fatura regjistron informacionin e kërkuar në përputhje me këtë ligj, shqyrton të gjitha faturat e fiskalizuara në të cilat paraqitet si blerës ose si shitës, paraqet ose shikon të gjitha pagesat e regjistruara të faturave elektronike. Disa nga tatimpaguesit që lëshojnë fatura në përputhje me këtë ligj, mund të përpilojnë fatura, të kryejnë procedurat e fiskalizimit dhe të lëshojnë faturën ose faturën elektronike dhe të dërgojnë dhe të pranojnë faturën elektronike drejtpërdrejt në këtë platforme. Çdo tatimpagues që lëshon fatura, shikon dhe mund te shqyrtoje të dhënat, në librin e shitjes dhe të blerjes, nëpërmjet llogarisë personale të krijuar në kuadër të sistemit elektronik të administratës tatimore;

Ndërfaqja mundëson ose menaxhon shkëmbimin e faturave elektronike në përputhje me këtë ligj.

graphical divider

Provo Programin tonë 14 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 14 ditët e para.
fatura