Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Vetë-Faturim

Vetë-Faturim

28 Dhjetor

Vetë-Faturim

Ne rastet kur faturen e leshoni ju(bleresi) ne vend te shitesit (mund te jete Individ, fermere, sherbime nga jashte etj.)

Për të leshuar nje fature vete-faturim, ne fature.al mund te zgjedhesh opsionet:

Blerje shërbimesh nga jashtë

Nëse është auto-ngarkesë (rregjistrohet në rubrikën 21 shitje dhe 48 blerje) Rastet: Kur blini sherbime nga jashte, server, domains etj dhe nuk jane tatimpagues shqipetare.

Vetë-konsum

Vendos te dhënat e lëshuesi të faturës tek shitesi, Rastet: Fature qeraje kur pronari nuk eshte tatim-pagues dhe e leshoni ju faturen ne vend te tij, etj

Opsionet e tjera

Për faturë të lëshuar nga bleresi (regjistrohet vetëm në blerje sipas kategorisë së TVSH-s).

* Te dhënat e shitësit janë të detyrueshme në cdo rast dhe shteti duhet Shqiperi përvec rastit të auto-ngarkesës që duhet përcakuar një shtet tjetër.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura