Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Fatura Korrigjuese apo Anullimi i fatures

Fatura Korrigjuese apo Anullimi i fatures

23 Shkurt

Çfare eshte nje Fatura Korrigjuese? Si kryhet anullimi i nje fature?

Teorikisht nuk ekziston “anulimi i një fature”, por duhet të lëshohet një faturë korrigjuese (ose faturë e kthimit). Fatura korrigjuese përmban numër reference të faturës origjinale që korrigjohet, për të cilën sistemi gjeneron një mesazh të veçantë dhe i dërgohet Administratës Tatimore për fiskalizim. Kjo faturë korrigjuese përmban vlera negative, nëse të gjithë artikujt duhet të anulohen.

Në fature.al ju mund te korrigjoni faturen ne kohe reale.

Ne rastet kur doni te korrigjoni nje fature te leshuar per cfaredo arsye qe ju gjykoni qe duhet korrigjuar, mjafton te hapni detajet e fatures qe deshironi te korrigjoni dhe te kerkoni per butonin Me shume ne fund te fatures.

Aty do te gjeni opsionini Krijo Fature Korrigjuese. Pasi te aprovoni veprimin tuaj, ne fiskalizim do te dergohet nje fature e re identike me faturen origjinale por me sasi negative dhe totale negative. Gjithashtu do te kete te bashkengjitur dhe referencen nslf te fatures origjinale.

Me pas do ju shfaqet ne ekranin tuaj fatura korrigjuese.

Nese eshte rasti qe ju e keni korrigjuar per ndonje gabim ne fature, nga ky moment mund te leshoni fature te re me detaje te sakta.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura