Provoje falas për 7 ditë Rregjistrohu tani 👉

Ju nevojitet ndihmë për të filluar? na shkruani në: email

Duke Lexuar:
Fatura Elektronike

Fatura Elektronike

23 Shtator

Fatura elektronike është në format dixhital që vërteton referencën kohore dhe nënshkrimin dixhital të leshuesit te fatures në format elektronik per bleresin, i cili mund të ruhet në formatin original. Dokumentet janë sipas standardit të Bashkimit Europian në shoqërim të Direktivës 2014/55 të BE, datë 16 prill 2014 “Mbi faturimin elektronik në prokurimin publik”.

Fatura elektronike konsiderohet si një dokument origjinal i vlefshëm vetëm nëse është në përputhje me specifikimet e përcaktuara nga legjislacioni i vendit nga i cili është lëshuar:

Formati

Në shumë raste, formati në të cilin duhet të gjenerohet dokumenti elektronik është përcaktuar dhe standartizuar tashmë, pasi XML është gjuha më e përdorur.

Fatura elektonike, ndertohet sipas standarteve European standard EN 16931 qe mbeshtetet ne ate ndekombetar ISO/IEC 19845:2015 (UBL 2.1). Ky standard permban te gjitha te dhenat e nevojshme midis entiteteve te ndryshem ekonomik per rregjistrimin dhe pranimin e faturave.

graphical divider

Provo Programin tonë 7 ditë falas

Rregjistrohu 👉
S'ka nevojë për pagesë paraprake për 7 ditët e para.
fatura